Prosiect I Gynllunio Prawf Cyflym y Gellir ei Ddefnyddio i Ganfod Niwmonia Mewn Lloi is closed