Tudalen 1

Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau astudiaethau ôl-raddedig yn 2019, a hoffech ymweld â’r Brifysgol cyn mis Medi, nodwch eich dewisiadau yn y ffurflen isod fel bod modd i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

 

At ddibenion yr arolwg hwn, Prifysgol Caerdydd yw rheolwr y data. Caiff yr holl ddata a gesglir yn yr arolwg hwn ei gadw’n ddiogel o dan gontract gan ddarparwr meddalwedd yr arolwg (Prifysgol Bryste). Caiff ei gadw wedi hynny gan Dîm Recriwtio Ôl-raddedigion yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data (1998). Dim ond er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau tebyg a gynhelir yn y dyfodol y bydd y Tîm Recriwtio Ôl-raddedigion yn defnyddio data o’r arolwg, gan gynnwys yr atebion i gwestiynau sy’n gofyn am fanylion personol. 

Ni ddefnyddir briwsion, y data personol a gedwir gan eich porwr Gwe, yn yr arolwg hwn.