Tudalen 1

Bydd yn cymryd tua 5 munud i lenwi'r ffurflen adborth hon.

Os byddai'n well gennych lenwi'r ffurflen adborth yn Saesneg, defnyddiwch Library Service feedback form.

Hysbysiad preifatrwydd

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd yn casglu data gennych pan fyddwch chi'n llenwi'r ffurflen adborth hon.

  • Dim ond y wybodaeth sydd ei hangen arnom i roi’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt y byddwn yn ei chasglu.
  • Dim ond er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am Wasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol y byddwn yn cysylltu â chi.
  • Byddwn yn cadw eich manylion personol am flwyddyn rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi eto ynghylch eich adborth. Ar ôl hynny, byddwn yn cadw’r adborth a gaiff ei wneud yn ddienw at ddibenion ystadegol.

Cewch wybod rhagor am beth ydym yn ei wneud gyda gwybodaeth bersonol yn hysbysiad preifatrwydd gwasanaethau’r Llyfrgelloedd.