Mae Canllawiau cymhwysedd Taith ar gyfer ymgeiswyr sy’n sefydliadau statudol. (2023) ar gau