Mae Canllawiau cymhwysedd Taith ar gyfer ymgeiswyr sy’n sefydliadau anstatudol (2023) ar gau